Tin Mới

Hoàn thiện qui trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Phan, Thanh Sáu
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Kiểm toán nhà nước,
Mô Tả Vật Lý : 64 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Kiểm toán nhà nước–Xây dựng kế hoạch,
Tác giả bổ sung : Phan, Thanh Sáu
Số Kiểm Soát : 46750
Luận Văn : Hoàn thiện qui trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước :
Tên File : 46750.pdf

Hoàn thiện qui trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn thiện qui trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước :

Keyword SEO : Hoàn thiện qui trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước :