Tin Mới

Hoàn thiện và phát triển thanh toán trực tuyến trong quản lý khai thác cảng tại công ty Tân Cảng Sài Gòn :

Thực trạng, hoàn thiện và phát triển thanh toán trực tuyến trong quản lý khai thác cảng tại công ty Tân Cảng Sài Gòn

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đinh Xuân Khánh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 80 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng, hoàn thiện và phát triển thanh toán trực tuyến trong quản lý khai thác cảng tại công ty Tân Cảng Sài Gòn
Chủ Đề : Thanh toá trực tuyến–Lĩnh vực cảng biển,
Tác giả bổ sung : Lê, Thị Lanh , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 71517
Luận Văn : Hoàn thiện và phát triển thanh toán trực tuyến trong quản lý khai thác cảng tại công ty Tân Cảng Sài Gòn :
Tên File : 71517.pdf

Hoàn thiện và phát triển thanh toán trực tuyến trong quản lý khai thác cảng tại công ty Tân Cảng Sài Gòn :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn thiện và phát triển thanh toán trực tuyến trong quản lý khai thác cảng tại công ty Tân Cảng Sài Gòn :

Keyword SEO : Hoàn thiện và phát triển thanh toán trực tuyến trong quản lý khai thác cảng tại công ty Tân Cảng Sài Gòn :