Tin Mới

Hướng phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam :

Tổng quan về thị trường dược phẩm Việt Nam; Thực trạng ngành công nghiệp dược Việt Nam; Giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam đến năm 2010; Kết Luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Võ, Tường Oanh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 85 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về thị trường dược phẩm Việt Nam; Thực trạng ngành công nghiệp dược Việt Nam; Giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam đến năm 2010; Kết Luận.
Chủ Đề : thị trường chứng khoán–Phi tập trung–VN,
Tác giả bổ sung : Bùi, Kim Yến , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 47847
Luận Văn : Hướng phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam :
Tên File : 47847.pdf

Hướng phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hướng phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam :

Keyword SEO : Hướng phát triển thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam :