Tin Mới

Huy động và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long :

Thực trạng và chiến huy động và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Giang
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 172 tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Thực trạng và chiến huy động và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu
Chủ Đề : Đầu tư–Huy động vốn,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Liên Hoa, GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 69030
Luận Văn : Huy động và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long :
Tên File : 69030.pdf

Huy động và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Huy động và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long :

Keyword SEO : Huy động và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long :