Tin Mới

Huy động vốn đầu tư phát triển Thành Phố Cần Thơ đến năm 2020 :

Huy động vốn đầu tư phát triển Thành Phố Cần Thơ đến năm 2020

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Vương, Văn Ba
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 94tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Huy động vốn đầu tư phát triển Thành Phố Cần Thơ đến năm 2020
Chủ Đề : Vốn đầu tư — Cần Thơ (Việt Nam),
Tác giả bổ sung : han, Thị Bích Nguyệt , .PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 70313
Luận Văn : Huy động vốn đầu tư phát triển Thành Phố Cần Thơ đến năm 2020 :
Tên File : 70313.pdf

Huy động vốn đầu tư phát triển Thành Phố Cần Thơ đến năm 2020 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Huy động vốn đầu tư phát triển Thành Phố Cần Thơ đến năm 2020 :

Keyword SEO : Huy động vốn đầu tư phát triển Thành Phố Cần Thơ đến năm 2020 :