Tin Mới

Intraboard heterogeneity and the role of bank-dispatched directors in Japanese firms :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Takuji, Saito
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Corporate governance, Main bank
Tác giả bổ sung : Hiroyuki Odagiri
Số Kiểm Soát : 70330
Luận Văn : Intraboard heterogeneity and the role of bank-dispatched directors in Japanese firms :
Tên File : 70330.pdf

Intraboard heterogeneity and the role of bank-dispatched directors in Japanese firms :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Intraboard heterogeneity and the role of bank-dispatched directors in Japanese firms :

Keyword SEO : Intraboard heterogeneity and the role of bank-dispatched directors in Japanese firms :