Tin Mới

Is default risk acceptable when purchasing insurance? Experimental evidence for different probability representations, reasons for default, and framings

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Zimmer, Anja
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Insurance default risk, Verbal probabilities
Tác giả bổ sung : Christian Schade Helmut Gründl
Số Kiểm Soát : 70662
Luận Văn : Is default risk acceptable when purchasing insurance? Experimental evidence for different probability representations, reasons for default, and framings
Tên File : 70662.pdf

Is default risk acceptable when purchasing insurance? Experimental evidence for different probability representations, reasons for default, and framings

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Is default risk acceptable when purchasing insurance? Experimental evidence for different probability representations, reasons for default, and framings

Keyword SEO : Is default risk acceptable when purchasing insurance? Experimental evidence for different probability representations, reasons for default, and framings