Tin Mới

Khánh kiệt tài chính và ứng dụng mô hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính :

-Tổng quan về phân tích chỉ số và mô hình dự baó. Khánh kiệt tài chính ở Việt Nam. Các giải pháp nâng cao khả năng dự báo và giải quyết một cách hiệu quả tình trạng khanùh kiệt tài chính của các doanh nghiệp ở Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Huỳnh, Cát Tường
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 127 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : -Tổng quan về phân tích chỉ số và mô hình dự baó. Khánh kiệt tài chính ở Việt Nam. Các giải pháp nâng cao khả năng dự báo và giải quyết một cách hiệu quả tình trạng khanùh kiệt tài chính của các doanh nghiệp ở Việt Nam..
Chủ Đề : 6 sigma (Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng), Dự báo khánh kiệt tài chính–Mô hình Z-Score, Khánh kiệt tài chính,
Tác giả bổ sung : Phan, Thị Bích Nguyệt , PGS.TS ;
Số Kiểm Soát : 47962
Luận Văn : Khánh kiệt tài chính và ứng dụng mô hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính :
Tên File : 47962.pdf

Khánh kiệt tài chính và ứng dụng mô hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Khánh kiệt tài chính và ứng dụng mô hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính :

Keyword SEO : Khánh kiệt tài chính và ứng dụng mô hình Z-Score trong dự báo khánh kiệt tài chính :