Tin Mới

Khảo sát chỉ số niềm tin tài chính và một số giải pháp nhằm củng cố, gia tăng niềm tin tài chính ở Việt Nam :

Một số nghiên cứu về chỉ số niềm tin. Khảo sát chỉ số niềm tin tài chính. Một số giải pháp nhằm củng cố, gia tăng niềm tin tài chính ở Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Nguyễn Vi Thụy
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 59 tr. + phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Một số nghiên cứu về chỉ số niềm tin. Khảo sát chỉ số niềm tin tài chính. Một số giải pháp nhằm củng cố, gia tăng niềm tin tài chính ở Việt Nam.
Chủ Đề : Chỉ sô kinh tế–Việt Nam, Dự báo kinh tế–Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Trần, Ngọc Thơ , GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 76086
Luận Văn : Khảo sát chỉ số niềm tin tài chính và một số giải pháp nhằm củng cố, gia tăng niềm tin tài chính ở Việt Nam :
Tên File : 76086.pdf

Khảo sát chỉ số niềm tin tài chính và một số giải pháp nhằm củng cố, gia tăng niềm tin tài chính ở Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Khảo sát chỉ số niềm tin tài chính và một số giải pháp nhằm củng cố, gia tăng niềm tin tài chính ở Việt Nam :

Keyword SEO : Khảo sát chỉ số niềm tin tài chính và một số giải pháp nhằm củng cố, gia tăng niềm tin tài chính ở Việt Nam :