Tin Mới

Khung pháp lý về hoạt động niêm yết cửa sau – Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Tạ, Thanh Bình
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : H. : 2004 Ủy ban chứng khoán nhà nước,
Mô Tả Vật Lý : 78 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Giao dịch chứng khoán–Niêm yết cửa sau, Hoạt động niêm yết cửa sau–Khung pháp lý,
Tác giả bổ sung : Tạ, Thanh Bình
Số Kiểm Soát : 46978
Luận Văn : Khung pháp lý về hoạt động niêm yết cửa sau – Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam :
Tên File : 46978.pdf

Khung pháp lý về hoạt động niêm yết cửa sau - Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Khung pháp lý về hoạt động niêm yết cửa sau – Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam :

Keyword SEO : Khung pháp lý về hoạt động niêm yết cửa sau – Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam :