Tin Mới

Kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam :

Giới thiệu; Lý thuyết và các chứng cứ thực nghiệm về sự ảnh hưởng của các yếu tố đến giá vàng; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Văn Bình
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 40 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Giới thiệu; Lý thuyết và các chứng cứ thực nghiệm về sự ảnh hưởng của các yếu tố đến giá vàng; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu
Chủ Đề : Giá vàng–Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Văn Sĩ , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 84130
Luận Văn : Kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam :
Tên File : 84130.pdf

Kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam :

Keyword SEO : Kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng Việt Nam :