Tin Mới

Kinh tế vườn trong phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long :

– Lý luận và thực tiễn về kinh tế vườn trong quá trình phát triển – xã hội. Thực trạng kinh tế – xã hội thời gian qua ở đồng bằng sông Cửu Long. Quan điểm, phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế vườn ở đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Phan, Văn Nhẫn
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 168 tr.+phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Lý luận và thực tiễn về kinh tế vườn trong quá trình phát triển – xã hội. Thực trạng kinh tế – xã hội thời gian qua ở đồng bằng sông Cửu Long. Quan điểm, phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế vườn ở đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015.
Chủ Đề : Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế vườn–Đồng bằng sông Cửu Long,
Tác giả bổ sung : Vũ, Anh Tuấn , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 68848
Luận Văn : Kinh tế vườn trong phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long :
Tên File : 68848.pdf

Kinh tế vườn trong phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Kinh tế vườn trong phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long :

Keyword SEO : Kinh tế vườn trong phát triển kinh tế – xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long :