Tin Mới

Luận cứ khoa học của phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam :

– Cơ sở khoa học và Luận cứ khoa học của phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Thị Thanh Hương
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 79 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở khoa học và Luận cứ khoa học của phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam
Chủ Đề : Tài chính–Giải pháp,
Tác giả bổ sung : Sử, Đình Thành , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 46820
Luận Văn : Luận cứ khoa học của phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam :
Tên File : 46820.pdf

Luận cứ khoa học của phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Luận cứ khoa học của phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam :

Keyword SEO : Luận cứ khoa học của phương thức lập ngân sách theo kết quả đầu ra trong quản lý chi tiêu công của Việt Nam :