Tin Mới

Lý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho Việt Nam :

Cơ sở lý luận về Lý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Cao, Vũ Nguyên
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 71 tr. + phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về Lý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho Việt Nam
Chủ Đề : Tỷ giá hối đoái,
Tác giả bổ sung : Trần, Hoàng Ngân , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 76228
Luận Văn : Lý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho Việt Nam :
Tên File : 76228.pdf

Lý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Lý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho Việt Nam :

Keyword SEO : Lý thuyết bộ ba bất khả thi và sự lựa chọn cho Việt Nam :