Tin Mới

Management Accounting Research: 20 years on

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Scapens, Robert W.
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Management accounting
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 74680
Luận Văn : Management Accounting Research: 20 years on
Tên File : 74680.pdf

Management Accounting Research: 20 years on

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Management Accounting Research: 20 years on

Keyword SEO : Management Accounting Research: 20 years on