Tin Mới

Management earnings forecasts and the quality of analysts’ forecasts :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Liu, M.H. Carol
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Audit committees, Management forecasts
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 76979
Luận Văn : Management earnings forecasts and the quality of analysts’ forecasts :
Tên File : 76979.pdf

Management earnings forecasts and the quality of analysts’ forecasts :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Management earnings forecasts and the quality of analysts’ forecasts :

Keyword SEO : Management earnings forecasts and the quality of analysts’ forecasts :