Tin Mới

Mô hình chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Một số vấn đề lý luận về mô hình chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp và phương pháp nghiên cứu đề tài; Khái quát tình hình chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn Cần Thơ; Mô hình chuyển giao khoa học công nghệ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Cần Thơ; Một số giải pháp hoàn thiện các mô hình chuyển giao khoa học công nghệ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Cần Thơ; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Lê, Cao Thanh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 133 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Một số vấn đề lý luận về mô hình chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp và phương pháp nghiên cứu đề tài; Khái quát tình hình chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn Cần Thơ; Mô hình chuyển giao khoa học công nghệ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Cần Thơ; Một số giải pháp hoàn thiện các mô hình chuyển giao khoa học công nghệ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Cần Thơ; Kết luận.
Chủ Đề : Chuyển giao khoa học công nghệ–Nông nghiệp–Cần Thơ, Công trình nghiên cứu khoa học, Sản xuất nông nghiệp–Cần Thơ,
Tác giả bổ sung : Lê, Cao Thanh
Số Kiểm Soát : 42473
Luận Văn : Mô hình chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân trên địa bàn tỉnh Cần Thơ
Tên File : 42473.pdf

Mô hình chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Mô hình chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Keyword SEO : Mô hình chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân trên địa bàn tỉnh Cần Thơ