Tin Mới

Mô hình dự báo phá sản cho các doanh nghiệp phi tài chính tại Việt Nam :

Giới thiệu; Bằng chứng thực nghiệm trên thế giới về dự báo phá sản doanh nghiệp; Phương pháp nghiên cứu; Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam về dự báo phá sản doanh nghiệp

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Phương Thao
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 67 tr. + phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Giới thiệu; Bằng chứng thực nghiệm trên thế giới về dự báo phá sản doanh nghiệp; Phương pháp nghiên cứu; Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam về dự báo phá sản doanh nghiệp
Chủ Đề : Quản trị rủi ro–Dự báo phá sản doanh nghiệp,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Thị Uyên Uyên TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 80402
Luận Văn : Mô hình dự báo phá sản cho các doanh nghiệp phi tài chính tại Việt Nam :
Tên File : 80402.pdf

Mô hình dự báo phá sản cho các doanh nghiệp phi tài chính tại Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Mô hình dự báo phá sản cho các doanh nghiệp phi tài chính tại Việt Nam :

Keyword SEO : Mô hình dự báo phá sản cho các doanh nghiệp phi tài chính tại Việt Nam :