Tin Mới

Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển mạng điện thoại di động vinaphone đến năm 2010

Tổng quan về hệ thống điện thoại di động. Hiện trạng của mạng điện thoại di động Vinaphone. Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển mạng điện thoại di động Vinaphone đến năm 2010.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Minh Dũng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : H. : 2003 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 57 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về hệ thống điện thoại di động. Hiện trạng của mạng điện thoại di động Vinaphone. Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển mạng điện thoại di động Vinaphone đến năm 2010.
Chủ Đề : Luận văn thạc sĩ, Viễn thông–Chiến lược phát triển Vinaphone,
Tác giả bổ sung : Trần, Minh Dũng
Số Kiểm Soát : 40808
Luận Văn : Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển mạng điện thoại di động vinaphone đến năm 2010
Tên File : 40808.pdf

Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển mạng điện thoại di động vinaphone đến năm 2010

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển mạng điện thoại di động vinaphone đến năm 2010

Keyword SEO : Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển mạng điện thoại di động vinaphone đến năm 2010