Tin Mới

Một Số Giải Pháp Chủ Yếu để Quản Lý có Hiệu Quả Ngành Điện Lực Việt Nam

Cơ sở lý luận về quản lý, quản lý ngành, và quản lý ngành điện lực; Thực trạng hoạt động quản lý ngành điện lực Việt Nam thời gian qua; Một số giải pháp chủ yếu để quản lý có hiệu quả ngành điện lực Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Hữu Quyền
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2002 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 183 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về quản lý, quản lý ngành, và quản lý ngành điện lực; Thực trạng hoạt động quản lý ngành điện lực Việt Nam thời gian qua; Một số giải pháp chủ yếu để quản lý có hiệu quả ngành điện lực Việt Nam..
Chủ Đề : Kinh doanh điện–Cạnh tranh, Luận án tiến sĩ, Ngành điện–Quản lý,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Hữu Quyền
Số Kiểm Soát : 38109
Luận Văn : Một Số Giải Pháp Chủ Yếu để Quản Lý có Hiệu Quả Ngành Điện Lực Việt Nam
Tên File : 38109.pdf

Một Số Giải Pháp Chủ Yếu để Quản Lý có Hiệu Quả Ngành Điện Lực Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một Số Giải Pháp Chủ Yếu để Quản Lý có Hiệu Quả Ngành Điện Lực Việt Nam

Keyword SEO : Một Số Giải Pháp Chủ Yếu để Quản Lý có Hiệu Quả Ngành Điện Lực Việt Nam