Tin Mới

Một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng và phát triển thị trường cao su Việt Nam

Một số vấn đề lý luận cơ bản – cơ sở khoa học cho sự phát triển thị trường ngành cao su Việt Nam; Thực trạng sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên trên thế giới và ở Việt Nam; Một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng và phát triển thị trường cao su Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Xuân Lan
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2001 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 182 tr. ; , NULL cm
Tóm Tắt : Một số vấn đề lý luận cơ bản – cơ sở khoa học cho sự phát triển thị trường ngành cao su Việt Nam; Thực trạng sản xuất và tiêu thụ cao su thiên nhiên trên thế giới và ở Việt Nam; Một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng và phát triển thị trường cao su Việt Nam..
Chủ Đề : Cao su–Nghiên cứu thị trường, Cao su–Thị trường xuất khẩu, Luận án tiến sĩ,
Tác giả bổ sung : Phạm, Xuân Lan
Số Kiểm Soát : 47678
Luận Văn : Một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng và phát triển thị trường cao su Việt Nam
Tên File : 47678.pdf

Một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng và phát triển thị trường cao su Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng và phát triển thị trường cao su Việt Nam

Keyword SEO : Một số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng và phát triển thị trường cao su Việt Nam