Tin Mới

Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP. Đà Nẵng :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Lâm, Quang Minh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : Đà Nẵng : 2003 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng,
Mô Tả Vật Lý : 121 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Đầu tư trực tiếp nước ngoài–Thu hút và quản lý–Đà Nẵng,
Tác giả bổ sung : Lâm, Quang Minh
Số Kiểm Soát : 46728
Luận Văn : Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP. Đà Nẵng :
Tên File : 46728.pdf

Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP. Đà Nẵng :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP. Đà Nẵng :

Keyword SEO : Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP. Đà Nẵng :