Tin Mới

Một số giải pháp định hướng chiến lược phát triển các doanh nghiệp vật liệu hàn phía Nam đến năm 2010

Cơ sở lý luận về chiến lược và tổng quan về ngành hàn. Phân tích môi trường hoạt động và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu hàn phía Nam. Một số giải pháp chiến lược định hướng phát triển các doanh nghiệp vật liệu hàn phía Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Thanh Tùng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 55 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về chiến lược và tổng quan về ngành hàn. Phân tích môi trường hoạt động và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu hàn phía Nam. Một số giải pháp chiến lược định hướng phát triển các doanh nghiệp vật liệu hàn phía Nam.
Chủ Đề : Luận văn thạc sĩ, Vật liệu hàn–Chiến lược phát triển–2010,
Tác giả bổ sung : Lê, Thanh Tùng
Số Kiểm Soát : 42365
Luận Văn : Một số giải pháp định hướng chiến lược phát triển các doanh nghiệp vật liệu hàn phía Nam đến năm 2010
Tên File : 42365.pdf

Một số giải pháp định hướng chiến lược phát triển các doanh nghiệp vật liệu hàn phía Nam đến năm 2010

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp định hướng chiến lược phát triển các doanh nghiệp vật liệu hàn phía Nam đến năm 2010

Keyword SEO : Một số giải pháp định hướng chiến lược phát triển các doanh nghiệp vật liệu hàn phía Nam đến năm 2010