Tin Mới

Một số giải pháp góp phần phát triển tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đến năm 2020 :

Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động . Một số giải pháp phát triển hoạt động tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đến năm 2020

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Nguyên Bình
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 92 tr. + Phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động . Một số giải pháp phát triển hoạt động tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đến năm 2020
Chủ Đề : Ngành thuốc lá–Chiến lược phát triển,
Tác giả bổ sung : Tạ, Thị Kiều An , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 81357
Luận Văn : Một số giải pháp góp phần phát triển tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đến năm 2020 :
Tên File : 81357.pdf

Một số giải pháp góp phần phát triển tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đến năm 2020 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp góp phần phát triển tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đến năm 2020 :

Keyword SEO : Một số giải pháp góp phần phát triển tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đến năm 2020 :