Tin Mới

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

– Cơ sở lý luận.- Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở thành phố Hồ Chí Minh.- Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Thái Dương
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 59 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận.- Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở thành phố Hồ Chí Minh.- Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015..
Chủ Đề : Luận văn thạc sĩ, Ngành báo in–Nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự–Kế hoạch đào tạo,
Tác giả bổ sung : Lê, Thái Dương
Số Kiểm Soát : 46201
Luận Văn : Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015
Tên File : 46201.pdf

Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

Keyword SEO : Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành báo in ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015