Tin Mới

Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh :

Vấn đề lý luận,thực trạng công tác, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Võ, Thị Thanh Lan
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 78 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Vấn đề lý luận,thực trạng công tác, giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Chủ Đề : Quản lý tài chính–Cơ sở giáo dục,
Tác giả bổ sung : Võ, Văn Nhị, PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 64441
Luận Văn : Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh :
Tên File : 64441.pdf

Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh :

Keyword SEO : Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh :