Tin Mới

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh :

Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh ( giai đoạn1991-2001); Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI tại Tp.Hồ Chí Minh; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Đăng Long
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2002 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 190 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh ( giai đoạn1991-2001); Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động FDI tại Tp.Hồ Chí Minh; Kết luận.
Chủ Đề : Đầu tư nước ngoài–Quản lý nhà nước,
Tác giả bổ sung : Trần, Đăng Long
Số Kiểm Soát : 40619
Luận Văn : Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh :
Tên File : 40619.pdf

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh :

Keyword SEO : Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh :