Tin Mới

Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam nhằm mục đích tin học hóa :

Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán. Thực trạng hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam nhằm mục đích tin học hoá..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Hồng Hà
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 60 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán. Thực trạng hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam nhằm mục đích tin học hoá..
Chủ Đề : , Kế toán doanh nghiệp–Tin học hóa,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Việt, TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 41232
Luận Văn : Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam nhằm mục đích tin học hóa :
Tên File : 41232.pdf

Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam nhằm mục đích tin học hóa :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam nhằm mục đích tin học hóa :

Keyword SEO : Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam nhằm mục đích tin học hóa :