Tin Mới

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam :

– Tổng quan về kế toán, hệ thống thông tin kế toán- Thực trạng tình hình tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam- Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Phước
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 197 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan về kế toán, hệ thống thông tin kế toán- Thực trạng tình hình tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam- Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
Chủ Đề : Kế toán doanh nghiệp–Xử lý số liệu, Tin học ứng dụng–phần mềm kế toán,
Tác giả bổ sung : Bùi, Quốc Định , TS ; người hướng dẫn Phạm, Văn Dược , PGS.TS ;
Số Kiểm Soát : 47157
Luận Văn : Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam :
Tên File : 47157.pdf

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam :

Keyword SEO : Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam :