Tin Mới

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế của nhà nước đối với định giá chuyển giao trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài từ thực tế của TP.HCM

Định giá chuyển giao và hoạt động quản lý thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thực trạng công tác địnhgiá chuyển giao và quản lý thuế ở các doanh nghiệp FDI tại TPHCM; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động địnhgiá chuyển giao trong lĩnh vực FDI; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Hoàng Anh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 76 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Định giá chuyển giao và hoạt động quản lý thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thực trạng công tác địnhgiá chuyển giao và quản lý thuế ở các doanh nghiệp FDI tại TPHCM; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động địnhgiá chuyển giao trong lĩnh vực FDI; Kết luận.
Chủ Đề : Đầu tư nước ngoài–Quản lý thuế, Định giá chuyển giao, đầu tư–Thuế, Luận văn thạc sĩ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Hoàng Anh
Số Kiểm Soát : 42702
Luận Văn : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế của nhà nước đối với định giá chuyển giao trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài từ thực tế của TP.HCM
Tên File : 42702.pdf

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế của nhà nước đối với định giá chuyển giao trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài từ thực tế của TP.HCM

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế của nhà nước đối với định giá chuyển giao trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài từ thực tế của TP.HCM

Keyword SEO : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế của nhà nước đối với định giá chuyển giao trong hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài từ thực tế của TP.HCM