Tin Mới

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh ttranh của ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) sau khi Việt Nam gia nhập WTO :

Một số vấn đề lý luận, thực trạng, giải pháp nâng cao năng lực cạnh ttranh của ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Dương, Phương Đông
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 84tr ; , 30 cm
Tóm Tắt : Một số vấn đề lý luận, thực trạng, giải pháp nâng cao năng lực cạnh ttranh của ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) sau khi Việt Nam gia nhập WTO
Chủ Đề : Cạnh tranh–Ngân hàng thương mại,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thanh Hội, TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 66306
Luận Văn : Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh ttranh của ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) sau khi Việt Nam gia nhập WTO :
Tên File : 66306.rar

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh ttranh của ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) sau khi Việt Nam gia nhập  WTO :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh ttranh của ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) sau khi Việt Nam gia nhập WTO :

Keyword SEO : Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh ttranh của ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) sau khi Việt Nam gia nhập WTO :