Tin Mới

Một số giải pháp nhằm củng cố & mở rộng thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền nam :

Tổng quan về thị trường và thị trường bột mì Việt Nam; Thực trạng phát triển thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền Nam; Một số giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền Nam; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Túy Lan
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 57 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về thị trường và thị trường bột mì Việt Nam; Thực trạng phát triển thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền Nam; Một số giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền Nam; Kết luận.
Chủ Đề : Bột mì–Thị trường tiêu thụ–Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Lương thực, Công ty–Phân tích, đánh giá,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Văn Chiển , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 42779
Luận Văn : Một số giải pháp nhằm củng cố & mở rộng thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền nam :
Tên File : 42779.pdf

Một số giải pháp nhằm củng cố & mở rộng thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp nhằm củng cố & mở rộng thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền nam :

Keyword SEO : Một số giải pháp nhằm củng cố & mở rộng thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền nam :