Tin Mới

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác động viên – khuyến khích công nhân viên tại Công ty Cổ phần may Nhà Bè :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Phạm, Thị Cát Dung
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 76 tr.+phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Quản trị nhân sự–Động viên, khuyến khích,
Tác giả bổ sung : Vũ, Thị Phượng , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 84355
Luận Văn : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác động viên – khuyến khích công nhân viên tại Công ty Cổ phần may Nhà Bè :
Tên File : 84355.pdf

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác động viên - khuyến khích công nhân viên tại Công ty Cổ phần may Nhà Bè :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác động viên – khuyến khích công nhân viên tại Công ty Cổ phần may Nhà Bè :

Keyword SEO : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác động viên – khuyến khích công nhân viên tại Công ty Cổ phần may Nhà Bè :