Tin Mới

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn TP.HCM (Kèm bảng tóm tắt)

Tổng quan về quản lý chất lượng. Thực trạng quản lý chất lương tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn Tp. hồ Chí Minh. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Ngô, Thị Ánh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 143 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về quản lý chất lượng. Thực trạng quản lý chất lương tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn Tp. hồ Chí Minh. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Quản lý chất lượng–Doanh nghiệp sản xuất thép,
Tác giả bổ sung : Ngô, Thị Ánh
Số Kiểm Soát : 42934
Luận Văn : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn TP.HCM (Kèm bảng tóm tắt)
Tên File : 42934.pdf

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn TP.HCM (Kèm bảng tóm tắt)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn TP.HCM (Kèm bảng tóm tắt)

Keyword SEO : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn TP.HCM (Kèm bảng tóm tắt)