Tin Mới

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của SPIC trong dịch vụ vận tải Container tại Việt Nam :

Cạnh tranh trong loại hình dịch vụ vận tải container. Phân tích tình hình cạnh tranh trong loại hình dịch vụ vận tải container của Siam Petra International Company. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong dịch vụ vận tải container của SPIC tại Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Ban
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 58 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cạnh tranh trong loại hình dịch vụ vận tải container. Phân tích tình hình cạnh tranh trong loại hình dịch vụ vận tải container của Siam Petra International Company. Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong dịch vụ vận tải container của SPIC tại Việt Nam.
Chủ Đề : Vận chuyển đường biển–Cạnh tranh, Vận tải Container–Dịch vụ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Đức Khương , GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 42736
Luận Văn : Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của SPIC trong dịch vụ vận tải Container tại Việt Nam :
Tên File : 42736.pdf

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của SPIC trong dịch vụ vận tải Container tại Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của SPIC trong dịch vụ vận tải Container tại Việt Nam :

Keyword SEO : Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của SPIC trong dịch vụ vận tải Container tại Việt Nam :