Tin Mới

Một số giải pháp nhằm Phát Triển Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế của Ngành Du Lịch Việt Nam

Lý luận chung về sản phẩm du lịch và thị trường du lịch; Thực trạng của du lịch Việt Nam trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế; Các giải pháp nhằm phát triển kinh doanh lữ hành quốc tế; Kết luận..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Huy Cường
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2000 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 120 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Lý luận chung về sản phẩm du lịch và thị trường du lịch; Thực trạng của du lịch Việt Nam trong hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế; Các giải pháp nhằm phát triển kinh doanh lữ hành quốc tế; Kết luận..
Chủ Đề : Du lịch Việt Nam–Kinh doanh lữ hành quốc tế, Nguồn tin điện tử,
Tác giả bổ sung : Lê, Huy Cường
Số Kiểm Soát : 37839
Luận Văn : Một số giải pháp nhằm Phát Triển Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế của Ngành Du Lịch Việt Nam
Tên File : 37839.pdf

Một số giải pháp nhằm Phát Triển Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế của Ngành Du Lịch Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp nhằm Phát Triển Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế của Ngành Du Lịch Việt Nam

Keyword SEO : Một số giải pháp nhằm Phát Triển Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế của Ngành Du Lịch Việt Nam