Tin Mới

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiếp thị của Castrol Việt Nam trên thị trường nhớt xe gắn máy :

Cơ sở lý luận của đề tài. Thực trạng hoạt động tiếp thị của Castrol trên thị trường nhớt xe gắn máy Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Thị Ngọc Nữ
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 58 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận của đề tài. Thực trạng hoạt động tiếp thị của Castrol trên thị trường nhớt xe gắn máy Việt Nam..
Chủ Đề : Nguồn tin điện tử, Quản trị tiếp thị–Sản phẩm dầu nhớt,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Liên Diệp , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 41238
Luận Văn : Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiếp thị của Castrol Việt Nam trên thị trường nhớt xe gắn máy :
Tên File : 41238.pdf

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiếp thị của Castrol Việt Nam trên thị trường nhớt xe gắn máy :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiếp thị của Castrol Việt Nam trên thị trường nhớt xe gắn máy :

Keyword SEO : Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiếp thị của Castrol Việt Nam trên thị trường nhớt xe gắn máy :