Tin Mới

Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan hành chính tỉnh Lâm Đồng :

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Cẩm Huyền
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 83 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Quản trị nguồn nhân lực,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Văn Dũng , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 67724
Luận Văn : Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan hành chính tỉnh Lâm Đồng :
Tên File : 67724.pdf

Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan hành chính tỉnh Lâm Đồng :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan hành chính tỉnh Lâm Đồng :

Keyword SEO : Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan hành chính tỉnh Lâm Đồng :