Tin Mới

Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Thu Hương
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : H. : 2004 Viện nghiên cứu Thương mại,
Mô Tả Vật Lý : 106 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Công trình nghiên cứu khoa học, Hội nhập kinh tế quốc tế, Xuất khẩu–Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Thu Hương
Số Kiểm Soát : 46906
Luận Văn : Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Tên File : 46906.pdf

Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Keyword SEO : Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế