Tin Mới

Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015 :

Cơ sở lý luận thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam đến năm 2004. Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Ngô Minh Quân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 53 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam đến năm 2004. Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015..
Chủ Đề : Đầu tư nước ngoài–Chính sách, Đầu tư nước ngoài–Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Hoàng Lâm Tịnh , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 42510
Luận Văn : Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015 :
Tên File : 42510.pdf

Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015 :

Keyword SEO : Một số giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam giai đoạn 2005-2015 :