Tin Mới

Mức độ thỏa mãn và sự tận tâm của nguời lao động tại trung tâm khai thác vận chuyển :

Mức độ thỏa mãn và sự tận tâm của nguời lao động tại trung tâm khai thác vận chuyển

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Thị Huyền Ngọc
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 77tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Mức độ thỏa mãn và sự tận tâm của nguời lao động tại trung tâm khai thác vận chuyển
Chủ Đề : Người lao động–thỏa mãn công việc,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Hữu Lam , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 70339
Luận Văn : Mức độ thỏa mãn và sự tận tâm của nguời lao động tại trung tâm khai thác vận chuyển :
Tên File : 70339.pdf

Mức độ thỏa mãn và sự tận tâm của nguời lao động tại trung tâm khai thác vận chuyển :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Mức độ thỏa mãn và sự tận tâm của nguời lao động tại trung tâm khai thác vận chuyển :

Keyword SEO : Mức độ thỏa mãn và sự tận tâm của nguời lao động tại trung tâm khai thác vận chuyển :