Tin Mới

Nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam :

– Một số cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ phát hành báo chí của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.- Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.- Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Quang Hùng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 172 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Một số cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ phát hành báo chí của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.- Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.- Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam..
Chủ Đề : Bưu chính viễn thông–Khía cạnh kinh tế–Việt Nam, Phát hành báo chí–Chất lượng dịch vụ,
Tác giả bổ sung : Lê, Quang Hùng
Số Kiểm Soát : 43275
Luận Văn : Nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam :
Tên File : 43275.pdf

Nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam :

Keyword SEO : Nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam :