Tin Mới

Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (Kèm Dĩa CD) :

– Tín dụng và chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại trong thời kỳ hội nhập; Thực trạng về chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn; Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Thị Bảo Trâm
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 82 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Tín dụng và chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại trong thời kỳ hội nhập; Thực trạng về chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn; Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn..
Chủ Đề : Dịch vụ ngân hàng–Chất lượng tín dụng, Ngân hàng thương mại–Nghiệp vụ tín dụng,
Tác giả bổ sung : Lê, Thị Hiệp Thương , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 47359
Luận Văn : Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (Kèm Dĩa CD) :
Tên File : 47359.pdf

Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (Kèm Dĩa CD) :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (Kèm Dĩa CD) :

Keyword SEO : Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (Kèm Dĩa CD) :