Tin Mới

Nâng cao chất lượng thẩm định giá thiết bị văn phòng – ứng dụng thẩm định giá máy photocopy :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Ngọc Lê
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 53tr.+ phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Thẩm định giá–Doanh nghiệp,
Tác giả bổ sung : Kim, Ngọc Đạt , Ths. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 77338
Luận Văn : Nâng cao chất lượng thẩm định giá thiết bị văn phòng – ứng dụng thẩm định giá máy photocopy :
Tên File : 77338.pdf

Nâng cao chất lượng thẩm định giá thiết bị văn phòng - ứng dụng thẩm định giá máy photocopy :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao chất lượng thẩm định giá thiết bị văn phòng – ứng dụng thẩm định giá máy photocopy :

Keyword SEO : Nâng cao chất lượng thẩm định giá thiết bị văn phòng – ứng dụng thẩm định giá máy photocopy :