Tin Mới

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng No&PTNT Việt Nam khu vực TP Hồ Chí Minh :

Thực trạng và giải pháp nhằm điều chuyển vốn nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Bửu Phúc
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 84 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng và giải pháp nhằm điều chuyển vốn nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Chủ Đề : Kinh tế tài chính – ngân hàng, Tín dụng–Quản lý,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Văn Sĩ , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 72192
Luận Văn : Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng No&PTNT Việt Nam khu vực TP Hồ Chí Minh :
Tên File : 72192.pdf

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng No&PTNT Việt Nam khu vực TP Hồ Chí Minh :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng No&PTNT Việt Nam khu vực TP Hồ Chí Minh :

Keyword SEO : Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại các chi nhánh ngân hàng No&PTNT Việt Nam khu vực TP Hồ Chí Minh :