Tin Mới

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước cấp quận tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 :

Cơ sở lý luận về ngân sách nhà nước và hiệu quả công tác quản lý ngân sách cấp huyện. Thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp quận tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Thị Xuân Hà
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 87 tr. +phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về ngân sách nhà nước và hiệu quả công tác quản lý ngân sách cấp huyện. Thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp quận tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ Đề : Ngân sách cấp quận–Quản lý, Ngân sách nhà nước–Quản lý,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Chí Hải, TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 77253
Luận Văn : Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước cấp quận tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 :
Tên File : 77253.pdf

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước cấp quận tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước cấp quận tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 :

Keyword SEO : Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước cấp quận tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 :