Tin Mới

Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu :

– Tổng quan về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng; Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Thị Cẩm Tú
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 80 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng; Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Chủ Đề : Ngân hàng thương mại–Quản trị rủi ro tín dụng,
Tác giả bổ sung : Đỗ, Linh Hiệp , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 62741
Luận Văn : Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu :
Tên File : 62741.pdf

Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu :

Keyword SEO : Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu :