Tin Mới

Nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Á Châu :

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Á Châu

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Trần Đang Thanh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 86 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Á Châu
Chủ Đề : Kinh tế tài chính – ngân hàng, Tín dụng–Chứng từ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Văn Sĩ , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 72215
Luận Văn : Nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Á Châu :
Tên File : 72215.pdf

Nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Á Châu :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Á Châu :

Keyword SEO : Nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Á Châu :