Tin Mới

Nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

– Cơ sở lý luận về hiệu quả tín dụng ngân hàng.- Thực trạng hiệu quả tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.-Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Hoàng Tuân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 72 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận về hiệu quả tín dụng ngân hàng.- Thực trạng hiệu quả tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.-Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam..
Chủ Đề : Luận văn thạc sĩ, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn–Tín dụng,
Tác giả bổ sung : Lê, Hoàng Tuân
Số Kiểm Soát : 49518
Luận Văn : Nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Tên File : 49518.pdf

Nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Keyword SEO : Nâng cao hiệu quả tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam