Tin Mới

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành cao su Việt Nam đến năm 2020

-Cơ sở lý luận năng lực cạnh tranh và sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam.-Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam.-Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành cao su Việt Nam đến năm 2020.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Huỳnh, Văn Sáu
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 140 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : -Cơ sở lý luận năng lực cạnh tranh và sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam.-Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành cao su Việt Nam.-Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành cao su Việt Nam đến năm 2020.
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Ngành cao su–Năng lực cạnh tranh,
Tác giả bổ sung : Huỳnh, Văn Sáu
Số Kiểm Soát : 48173
Luận Văn : Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành cao su Việt Nam đến năm 2020
Tên File : 48173.pdf

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành cao su Việt Nam đến năm 2020

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành cao su Việt Nam đến năm 2020

Keyword SEO : Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành cao su Việt Nam đến năm 2020